Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Bạn đang xem chọn tuổi xông đất năm 2018 cho người tuổi Ất Mão 1975, chọn tuổi người xông nhà xông đất không phải dễ mà cần dựa vào ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của gia chủ và năm xông nhà.

Chọn tuổi xông đất năm 2018 cho người tuổi Ất Mão 1975

Theo quan niệm của người Á Đông cho rằng, chọn  tuổi người xông nhà xông đất đầu năm cần dựa vào những yếu tố sau: + Người đến xông nhà xông đất cần có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của gia chủ. + Đồng thời, người đến xông nhà xông đất cũng cần có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với năm xông nhà. + Khi nhờ người đến xông nhà cần nhờ những người có đức tính tốt, nhân hậu, không ốm đau bệnh tật, không có tiền án tiền sử dính tới phạm pháp. + Nhờ người có cuộc sống gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm ổn định và phát triển thì càng tốt. Nên tránh những người sau: + Tránh nhờ người  vừa có người nhà mất đến xông nhà. + Tránh nhờ phụ nữ đang mang thai, đặc biệt là sắp sinh. + Không nên nhờ phụ nữ đến xông nhà. Đó là một số điều nên và không nên chọn nhờ người đến xông nhà đầu năm. Những tuổi hợp với mệnh gia chủ sinh năm 1975 đó là:

  • Người sinh năm Canh Dần 1950, với 3 yếu tố hợp, 4yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm Mậu Tuất 1958, với 4 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm 1963 Quý Mão, với 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm 1975 Ất Mão, với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm 1951 Tân Mão, với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm 1973 Quý Sử, với 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc
  • Người sinh năm 1970 Canh Tuất, với 3 yếu tố hợp, 3yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm 1983 Quý Hợi, với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.
  • Người sinh năm 2002 Quý Mùi, với 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường, 0 yếu tố xung khắc.

XEM THÊM:  Chọn tuổi xông đất 2018 cho gia chủ sinh năm 1966