Bạn đang chán nản với công việc của mình, nhìn bằng hữu lương cao còn mình lương thấp? Có nên thôi việc không khi công ty trả lương thấp...