Cô gái sau đây rất thuộc luật giao thông, nhưng lại không tuân thủ luật giao thông dẫn đến một sai lầm làm cô đi rất xa mà ai...